ชาวบางสะพาน ร่วมกับ กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา จัดกิจกรรม “ฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้า สร้างสนามกีฬาให้น้อง”**ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 10 ต.ค. 62 ที่โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม กลุ่มเหล็กอาสา พัฒนาบางสะพาน  “ฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้า สร้างสนามกีฬาให้น้อง”

โดยมี นายวิโรจน์ โตแก้ว ผอ.โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ  นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์  หัวหน้าสำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง ครู นักเรียน พนักงานกลุ่มเหล็กอาสา ร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ ชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน โดยร่วมกันปลูกหญ้านวลน้อย ในพื้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เพื่อให้ทางชุมชนและโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยการปลูกหญ้าจำนวน 3,200 ตารางเมตร และวางระบบท่อน้ำรอบสนามฟุตบอล โดยสิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลคือปัญหาน้ำท่วมนั้น ทางชุมชนและผู้นำในพื้นที่ค่อนข้างวางใจมาตรการจักการจากภาครัฐ และโครงการคลองลัดซึ่งเป็นการผันน้ำจากคลองไปสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาให้ชาวบางสะพานได้ระดับหนึ่ง ซึ่งหลังจากสร้างสนามเสร็จทางโรงเรียนจะดูแลสนามหญ้าให้เป็นอย่างดี แต่ถ้าได้รับผลกระทบชาวบางสะพานก็จะเข้าร่วมฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานให้ได้ตามปกติ

/////////////////////////////////////////