ข่าว เตรียมความพร้อมเปิดรถไฟข้ามประเทศ

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

ข่าว เตรียมความพร้อมเปิดรถไฟข้ามประเทศ
*****หลังจากที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามเปิดการเดินรถไฟเชื่อมประเทศสายประวัติศาสตร์เมื่อกลางเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมาเวลาล่วงเลยมากว่า5 เดือนแล้วรถไฟก็ยังไม่สามารถวิ่งบรรทุกผู้โดยสารข้ามชายแดนได้เนื่องจากติดขัดการก่อสร้างรางรถไฟในกัมพูชาที่ก่อสร้างจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยมาเชื่อมต่อที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตรล่าช้ามาก แต่ทุกๆฝ่ายก็ยังมีความพยายามที่จะเชื่อมต่อรถไฟสายประวัติศาสตร์ให้ได้โดยเร็ว ///
*****ล่าสุดข่าวดีของชาวไทยและกัมพูชาก็มาถึง เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อกับประทศกัมพูชา ทางด้านชายแดนจังหวัดสระแก้วจนแล้วเสร็จ โดยจะสามารถเปิดรถไฟให้วิ่งเชื่อมต่อทั้งสองประเทศได้ในเร็วๆนี้ แต่ในช่วงนี้ก็ยังต้องรองานปรับปรุงด้านเทคนิค “อานัติสัญญาณ “ในกัมพูชาอีกเล็กน้อยเชื่อว่า 1-2 เดือนนี้จะเห็นรถไฟวิ่งข้ามชายแดนเข้าไปประเทศกัมพูชาได้อย่างแน่นอน สำหรับระยะทางจากชายแดนเข้ากรุงเทพมหานครประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ส่วนจากชายแดนเข้าไปจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
*****ขณะเดียวกัน นายศัลยวิทย์ อภิชาตพงค์ นักวิชาการ ศูนย์โครงการและพัฒนา ฝ่ายการอานัติสัญญาณ และโทรมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ เป็นการตรวจรับอุปกรณ์ครุภัณฑ์ของสถานีรถไฟพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศด้วยรถไฟ หลังจากวันนี้แล้วขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองได้เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว ส่วนเรื่องรถไฟก็ได้ทดลองวิ่งเข้าไปในประเทศกัมพูชาแล้วหลายครั้งเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา ขณะนี้ก็มีแผนที่จะเปิดเดินรถเข้าไปในประเทศกัมพูชาในเดือนหรือสองเดือนที่จะถึงนี้ สำหรับเรื่องเชื่อมต่อระบบสื่อสารหรือระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างไทยกัมพูชาหลายครั้ง ซึ่งก็ได้มีวิธีเชื่อมต่อในแบบที่มีความปลอดภัยเป็นหลัก โดยจะสามารถเปิดเดินรถได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ จากนั้นระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ ก็จะตามมา ซึ่งการเชื่อมต่อรถไฟไทยกับประเทศกัมพูชาก็จะสำเร็จอย่างสมบูรณ์
*****ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ ด่านประมงอรัญประเทศ ด่านความมั่นคง และอีกหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ คอยตรวจสอบ ตรวจค้น บุคคลต้องสงสัย รวมทั้งสินค้าผิดกฎหมายต่างๆ ไม่ยอมให้ผ่านรอดข้ามชายแดนโดยเด็ดขาด ซึ่งหากรถไฟสายนี้สามารถวิ่งข้ามชายแดนได้ จะทำให้การท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในภูมิภาคนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างแน่นนอน สำหรับผู้โดยสารทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชา ตลอดทั้งชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางด้วยขบวนรถไฟข้ามชาติสายนี้ ต้องบอกเลยว่าค่าโดยสารถูกแสนถูกสถานีละ 1 บาทเท่านั้น.