คุณหญิงหน่อยพร้อมคณะทำงานพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ประจวบรับฟังปัญหาความเดือดร้อนกลุ่มอาชีพประมงและเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

แชร์ข่าวนี้

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรค นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปัญหาข้าว นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร และทีมงานจากพรรคเพื่อไทยกว่า 10 คน ได้เดินทางไปยัง ธนาคารปู  ต.ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบฯ

เพื่อเข้าร่วมการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 120 คน จากตัวแทน กลุ่มประมงอำเภอบางสะพาน กลุ่มประมงเรือพาณิชย์ กลุ่มประมงเรือเล็ก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน กลุ่มธนาคารปู อำเภอปราณบุรี ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนำโดย นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรด นายณัชนนท์ อนุรักษ์วงศ์ศรี ประธานสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด และตัวแทนจากหมู่บ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี แจ้งข้อเรียกร้องการทำแนวรั้วกั้นเขตแดนช้างป่ากุยบุรี

นายพรเทพ และนายวิชิต ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารพรรคที่เดินทางลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตัวเอง วันนี้มีตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดและตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ จากอำเภอบางสะพานและอำเภอปราณบุรี มารอต้อนรับคณะพร้อมรายงานข้อมูล ปัญหาต่างๆ โดยหวังให้พรรคเพื่อไทยช่วยผลักดันการแก้ปัญหาให้ขึ้นไปสู่ระดับนโยบายอย่างจริงจัง

นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรด ได้รายงานถึงสาเหตุของภาวะสับปะรดล้นและขาดตลาด เกิดปัญหาเรื่องราคาตกต่ำและบางช่วงมีปัญหาสับปะรดขาดตลาดอยู่เป็นประจำ พร้อมย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นให้มี พ.ร.บ.พืชสับปะรด ขึ้นมาควบควบดูแลทั้งจำนวนผู้ปลูกและพื้นที่ปลูกให้อยู่ในระบบทั้งหมด และผลักดันให้เกิดระบบ contract farming หรือเกษตรพันธะสัญญา มีเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกและโรงงานผู้ผลิตอย่างชัดเจน

ด้านตัวแทนกลุ่มประมง ได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนในหลายรูปแบบ ทั้งส่วนราชการที่ขาดการประสานงานระหว่างกันเอง , การถืออำนาจที่ต่างกันและขัดกันเองของกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมแรงงาน , การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดการสื่อสารให้ทราบก่อนล่วงหน้า การออกบทลงโทษที่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ ทั้งนี้กลุ่มชาวประมงยังได้เรียกร้องให้ช่วยผลักดันแก้ไขกฎหมายเรื่องสิทธิและสวัสดิการแก่กลุ่มอาชีพประมงบ้าง

ด้านนายวิชิต กล่าวเสริมว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ส.ส.และคณะกรรมาธิการหลายคน มีโอกาสมาพบปะตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มพี่น้องประมง ทุกท่านที่มาวันนี้ล้วนเป็นบุคลากรที่สามารถช่วยกันสะท้อนปัญหาขึ้นไปสู่ระดับบริหาร โดยเฉพาะท่านปลอดประสพ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านประมงมายาวนาน ฐานะตนเป็นนักกฎหมายก็ขอใช้ความรู้ที่มี สนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไข ปรับปรุง ร่างกฎหมายต่างๆ ให้เต็มที่ต่อไป

ก่อนจบการพูดคุยรับฟังปัญหา คุณหญิงสุดารัตน์ และนายปลอดประสพ กล่าวว่า วันนี้คณะฯ ต่างรู้สึกเสียใจและสะเทือนใจที่ได้ยินได้ฟังปัญหาจากผู้เดือดร้อน แม้พรรคเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ขอยืนยันอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไป ปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับฟังโดยเฉพาะอาชีพประมง จากนี้พรรคจะประสานลงมาอีกครั้งเพื่อให้ให้ตัวแทนพี่น้องประมงเดินทางไปร่วมประชุมกับคณะทำงานของพรรคเพื่อไทย ในการพิจารณาจัดทำร่างเพื่อแก้กฎหมายที่เหมาะสมต่อไป

///////////////////////////////////////////////