ชาวตาพระยา นำตัวแทนชาวบ้าน 5 ราย นำเอกสารทีทำกินดั่งเดิมมาร้องขอความเป็นธรรมที่ทำกินกับ สส.สระแก้วเขต 3

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

ข่าว ชาวตาพระยา นำตัวแทนชาวบ้าน 5 ราย นำเอกสารทีทำกินดั่งเดิมมาร้องขอความเป็นธรรมที่ทำกินกับ สส.สระแก้วเขต 3
*****ชาวบ้านตาพระยาร้องขอความเป็นธรรมมาเมื่อปี2541จนผู้ร้องล้มหายตายจาก สุดท้ายยื่นหนังสือต่อนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขต 3 เรื่องที่ดินทำกินภาคการเกษตรโคกอี่โด่ย ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ทำกินจึงร้องทุกข์ ชาวบ้านที่ร้องเรียนปัญหาที่ทำกินของโคกอีโด่ยที่มีปัญหายืดเยื้อมานานเจ้าหน้าที่ ตชด.ให้เจ้าของที่ดินเดิมออกจากพื้นที่ และปล่อยให้อีกกลุ่มเข้าไปอยู่ แทนทำให้เจ้าของที่ดินได้รับความเดือกร้อน ขอให้จัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ต่าง ๆ เช่นอำเภอตาพระยา
*****เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันนี้ ที่สำนักงาน สส.เขต 3 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขต 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่รับเรื่อง นายสนอง พิมพ์พันธุ์ดี พร้อมตัวแทนอีก 4 ท่าน นำเอกสารทีทำกินดั่งเดิมพวกเราได้มาขอความเป็นธรรมในที่ดินที่ทำกินมาก่อน เพื่อได้รับความเป็นธรรม ต้องการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาอาชีพเกษตรกรไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ผู้ร้องเคยไปร้องหลายหน่วยงานจากสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ดำรงธรรมฯส่วนหน้า ไปตั้งโต๊ะรับเรื่องชี้แนวเขตในที่ดินทำพวกตนได้รับความเดือดร้อนเข้าไปไปทำประโยชน์ในที่ดินแห่งนี้มานาน ประประมานปี พ.ศ.2541 ป่าไม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ายนี้กราบขอความเมตตา จากหน่วยงานหลายหน่วยงานให้ความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาความร้อนให้พวกตนในเรื่องที่ดินทำกินมาก่อนประมาณ 20 กว่าปี ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความจริง และหาทางช่วยเหลือแก่พวกตนด้วย
*****นายสนอง พิมพ์พันธุ์ดี ผู้เดือดร้อนในเรื่องที่ทำกิน กล่าวว่า พวกผมมาขอความช่วยเหลือ จากท่าน สส.ได้โปรดช่วยพี่น้องชาวบ้านตาพระยาผู้เดือดร้อนมานานหลายปี เมื่อประมาณปี พ.ศ.2535-36 ได้มีทางหน่วยงานของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 มาขอใช้พื้นที่ดินที่พวกข้าพเจ้าทำมาหากินอยู่ออกจากพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาปี พ.ศ.2539-40 ตชด.12 ปล่อยให้กลุ่มนายอุทัย สะอาดชอบ ซึ่งเป็นกลุ่มสมัชชาคนจนได้ขอรายชื่อชาวบ้านทำเป็นบัญชีหางว่าวนำเสนอหน่วยงานว่าขอเข้าไปทำกินในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินของพวกข้าพเจ้าที่เคยทำกินมาก่อน แต่แล้วไม่ตรงกับคำที่คุยกันไว้ มาเอาที่ดินของผู้เข้าชื่อร่วมกันว่าเป็นที่ดินของพวกตนเอง ชาวบ้านกลุ่มที่มีที่ดินจริง บางส่วนไม่ร่วมด้วย ส่วนที่ยังอยู่กับกลุ่มนายอุทัย สะอาดชอบ เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับ ตชด.124 ตาพระยา จะชี้แจงจริงหรือเท็จ แล้วขึ้นอยู่กับป่าไม้ตาพระยา และปราจีนบุรี จะดำเนินการอย่างไร ป่าไม้ปราจีนระบุไว้บางส่วน มีหนังสือเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562 มีเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องของนายอุทัย สะอาดชอบ เรื่องโคกอีโด่ย จำนวน 247 ฉบับ ของนายสนอง พิมพ์พันธุ์ดี จำนวน 143 ฉบับ
***** นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขต 3 กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มราษฎรที่ต้องการได้ที่ดินทำกินเดิมคืน รับเรื่องไว้เพื่อประสาน ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ นายสนอง พิมพ์พันธุ์ดี ทราบ เนื่องจากเป็นตัวแทนกลุ่มอำเภอตาพระยา เพื่อให้ผู้มีอำนาจให้ความเสมอภาคและเข้ามาดูแลประชาชนคนชายแดนตาพระยาให้ได้สิทธิ์ต่างๆซึ่งคนในพื้นที่ต้องได้ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่ยังประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามารับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการที่ดินทำกินคืนจากหน่วยงานของรัฐนี้คือความหวังของประชาชน และแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาให้พวกเขาด้วยอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป