ป่าไม้ประจวบ ใช้มาตรา 25 ผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าทับสะแก เพื่อปลูกยางพารา**ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 27 กันยายน 2562 ที่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ได้เป็นประธานในพิธีรื้อถอนการบุกรุกครอบครอง พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติผืนป่าทับสะแก

โดยมี นายบุญฤทธิ์ ลิ้มฉุ้น ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์  พร้อมกำลัง ฝ่ายปกครองอำเภอทับสะแก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทับสะแก เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 1463 เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บก.ปทส.) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 17 กรมป่าไม้ หน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข. 4 ห้วยทราย เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปฏิบัติการ

นายบุญฤทธิ์ลิ้น ลิ้มฉุ้น ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับการใช้ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ. ศ. 2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติผืนป่าทับสะแก จำนวน 1 แปลงเนื้อที่ 59 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา ไม่พบผู้กระทำความผิดในที่เกิดเหตุ ซึ่งผู้บุกรุกครอบครองปลูกยางพารา เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข. 3 อ่างทอง ได้ทำการตรวจยึด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 และแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.ทับสะแก เพื่อยับยั้งความเสียหายแก่ผืนป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้ เสนอนายอำเภอทับสะแก ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติท้องที่เกิดเหตุ เข้าดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีหนังสือให้ผู้กระทำความผิด ในแปลงที่ดินดังกล่าวมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้มีหนังสือแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรื้อถอน ต้นยางพารา ตลอดจนพืช ที่ บุกรุก ปลูกขึ้นมา ในเขต พื้นที่ดังกล่าว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแก โดยขณะที่ เจ้าหน้าที่ให้เวลา ผู้ที่ทำความผิด มาทำการรื้อถอนและได้ล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดมาพอสมควรแล้ว ผู้กระทำความผิดยังไม่ได้เข้ามารื้อถอนทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องทำการรื้อถอนเองดังกล่าว

/////////////////////////////////////////

ณัฐธภพ พันสาย รายงาน