ชาวบ้านนิคมสหกรณ์บางสะพาน ร้องขอกระทรวงทรัพยากร เพิกถอน 2 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แก้ปัญหาเอกสารสิทธ์ที่ดินชาวบ้าน 9 ตำบล **ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 23 กันยายน 62  ที่ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีประชาชนจำนนวนประมาณ 1,000 คน  เดินทางมารับฟังคำชี้แจง ผู้ที่ทำกินในที่ดินนิคมสหกรณ์บางสะพาน  การแบ่งที่ดินให้ทายาทกรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิต การรับสิทธิและประโยชน์จากรัฐบาล การเยียวยาผลผลิตทางการเกษตร การแก้ไขปัญหากรณีที่ดินยังไม่เคยรังวัดรายแปลงหรือตกสำรวจ  และการผลักดันให้หน่วยงานรัฐทำการรังวัดให้ครอบคลุม

นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมานิคมสหกรณ์บางสะพาน ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตามพะราชบัญญัติ ( พ.ร.บ.) จัดที่ดินเพื่อการครองชีพตั้งแต่ พ.ศ.2511 เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไชยราช – คลองกรูด ป่าพุน้ำเค็มกว่า 1.6 แสนไร่ มีประชาชน 7,000 ราย เข้าทำกิน 1.1 แสนไร่หรือ กว่า 9,000 แปลง

ขณะนี้มีรายชื่อผู้ครอบครองรายแปลงทั้งหมดรายละไม่เกิน 50 ไร่  ในพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน ในพื้นที่ 9 ตำบล ของ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย แต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกเอกสารสิทธ์  ที่ผ่านมามีปัญหาติดขัดมานานกว่า 40 ปี  ประชาชนไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับการช่วยเหลือจากนโยบายของรัฐบาล ทั้งสวนมะพร้าว สวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งขณะนี้ได้เร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนตำบลอีก 4 แห่ง เสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้มีมติรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมให้ครบถ้วน เพื่อจะได้นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

//////////////////////////////////

ณัฐธภพ พันสาย รายงาน