ประจวบคีรีขันธ์-สมัชชาคนจนจัดเวทีสัญจร “ พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน ” ตอน ปัญหาราคามะพร้าว

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 21 กันยายน 2562 สมัชชาคนจน ได้จัดเวทีสัญจร เรื่อง พรรคการเมืองฟังเสียงคนจนขึ้น ณ ล้งมะพร้าวอินทรีย์ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้น โดยมีนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ในฐานะตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย พร้อมทั้งตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่ พรรคพลังประชารัฐ และตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมด้วย มีสมาชิกสมัชชาคนจนและเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นกว่า 70 คน

การจัดเวทีสัญจรของสมัชชาคนจน ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกนำปัญหา ข้อเรียกร้อง และความต้องการแจ้งต่อพรรคการเมืองต่างๆ ได้รับทราบ ตลอดจนเพื่อให้พรรคการเมืองนำเรื่องราวความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนเสนอต่อรัฐสภาและรัฐบาล รวมทั้งขอให้ช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาแบบมีข้อยุติและเป็นธรรม กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 ภาคเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามพรรคการเมืองของชาวบ้านผู้เดือดร้อนจากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ

นายวิชิต จากพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตนเคยเดินทางมาพบพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวที่อบต.ธงชัย เมื่อวันที่ 8กรกฎาคม 2562 จนมาวันนี้ตนยังยืนยันและมีความเห็นว่า การตกต่ำของราคาและปัญหาแมลงศัตรูพืชมะพร้าว มีสาเหตุหลักจากการเปิดให้มีการนำเข้ามะพร้าวผลและกะทิแช่แข็งจากต่างประเทศ ทั้งการนำเข้าในกรอบ WTO และ AFTA ตนเห็นว่าเราต้องสร้างกลไกขึ้นมาควบคุมการนำเข้า และอนุญาตหรือผ่อนปรนให้นำเข้าได้เฉพาะช่วงที่มะพร้าวในประเทศขาดแคลนจริงๆ เท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่ให้ภาคการผลิตในโรงงานแปรรูปได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จากข้อมูลที่ได้รับจากส่วนราชการในการประชุมอนุกรรมาธิการฯ ที่มีตนเป็นรองประธานฯ คนที่ 1 มีส.ส.ประมวล เป็นประธานฯ หลายครั้งที่ผ่านมานั้น มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันผลผลิตมะพร้าวในประเทศมีปริมาณมากเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและเพียงพอต่อขบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป แต่ทำไมถึงยังต้องมีการนำเข้าอยู่จนถึงทุกวันนี้

สิ่งที่ตนเป็นกังวลคือ เรื่องการกำหนดราคาขายมะพร้าวซึ่งตอนนี้ทางล้งและโรงงานจะเป็นฝ่ายกำหนดราคาซื้อทั้งมะพร้าวลูกและมะพร้าวขาว ทั้งที่ความเป็นจริงเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายควรมีส่วนในการกำหนดราคาขายด้วย การรวมตัวกันแบบเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าวเป็นเรื่องดีและมีความสำคัญในการต่อรองเจรจาการซื้อขายซึ่งเรื่องนี้ตนจะผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในความเห็นตน ฐานะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่มีโอกาสมาแสดงความเห็นในวันนี้ สิ่งที่ตนต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดและทำทันทีคือ 1.การลดต้นทุนให้กับเกษตรกร เรื่องปุ๋ย ยา ค่าแรงและค่าครองชีพ 2.การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าวทุกชนิดโดยเฉพาะที่ติดมากับมะพร้าวนำเข้า 3.การสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนามะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นและต้องเร่งดำเนินการ ดังนั้นทางตนและพรรคเพื่อไทยจะติดตามและผลักดันอย่างใกล้ชิดต่อไป

/////////////////////////////////////////////////////

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน