ชาวประจวบกว่า1000คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพิพิธภัณฑ์จวนและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(คลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 12 ก.ย.62 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562

โดยมี หน่วยงานราชการภาครัฐ-ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 1 พันคน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

โดยได้ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาด และพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า) เพื่อให้เกิดความสวยงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562

และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการรวมพลังความรัก ความสามัคคี รวมพลังน้ำใจของจิตอาสา หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.(ศอญ.จอส.904) เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนและรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราโชบาย

////////////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน