ประจวบคีรีขันธ์-เทศบาลบ้านกรูด มอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 / 62**ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 10 กันยายน 62 ที่ศูนย์การท่องเที่ยวและร้านค้าชุมชน เทศบาลตำบลบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธงชัยเพชรสกุลทองนายกเทศบาลบ้านกรูด เป็น ประธานในพิธีมอบ ประกาศนียบัตร และ ประธานปิด ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกรูด ที่สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก

โดยมี นายสุวัฒน์ กาญจนรัตน์ อดีตกำนันตำบลธงชัย นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย นายวีระศักดิ์ โชคกิจการ ประธานสภาเทศบาล น.ส.เสาวภา รัตนพันธุ์ ปลัดเทศบาล พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม

นายธงชัย เพชรสกุลทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด กล่าวว่า ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า แม่จะเข้าสู่วัยที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อมถอยแล้ว แต่ก็ยังพร้อม และสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ เช่น ช่วยดูแลบุตรหลาน ช่วยให้คำแนะนำปรึกษาในด้านต่างๆในสังคมไทย ถึงแม้บุตรหลานจะแต่งงานออกเรือนไปแล้ว ก็ยังนิยมอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น

นายธงชัย ยังกล่าวอีกว่า ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สามารถช่วยส่งเสริม อบรมเลี้ยงดู กล่อมเกลาบุตรหลานให้เป็นพลเมืองที่ดี แม้การปรับตัวเข้าสู่บทบาทผู้สูงอายุเป็นเรื่องยากอยู่บ้าง เนื่องจากการที่ เปลี่ยน เข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ และสุขภาพใจ อีกทั้งยังขาดกลุ่มสนับสนุน ให้ความสำคัญ จึงเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ บางท่านยังคงมีความสามารถที่จะทำกิจการงานได้ดี โรงเรียนผู้สูงอายุ จึงเป็นคำตอบของผู้สูงอายุในชุมชนได้เป็นอย่างดี ที่จะช่วยส่งเสริม และเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไป โดยมีการเรียนรู้กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับมรดก การฝึกอาชีพ และการฝึกดนตรีไทย โดยทั้งหมด เรียน 17 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 70 คน

////////////////////////////////////////////

ณัฐธภพ พันสาย รายงาน