กระบี่ประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวชูอัตลักษณ์

แชร์ข่าวนี้

ณ ห้องประชุมปลายพระยา (ชั้น 2 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานการเตรียมความพร้อมประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ายประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานฝ่ายต้อนรับ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน imt-gt ในเดือนกันยายน 2562 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทลกระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สืบเนื่องจากการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีน มาเลเซีย ไทย ( IMT- GT) เห็นชอบการที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน IMT-GT ในเดือน กันยายน 2562 ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาธุรกิจฯ ประมาณ 100 คน วันที่ 10 กันยายน 2562 การประชุมฝ่ายเลขานุการระดับชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโสหรือเลขาธิการสภาพัฒน์ 3 ประเทศ และผู้เข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส วันที่ 11 กันยายน 2562 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส มุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด  ทั้ง 14

จังหวัด ในภาคค่ำ วันที่ 12 กันยายน 2562 การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด โดย พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมและหัวหน้าคณะผู้ว่า ฯ ฝ่ายไทย ภาคบ่าย
คณะเดินทางเข้าร่วม Site Visit ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เขตเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมถ่ายรูปที่ระลึก ณ ลานประติมากรรมปูดำ ในขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เตรียมการต้อนรับ การเดินทางของรัฐมนตรี 3 ประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญในแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย โดยมีงานเลี้ยงต้อนรับระดับรัฐมนตรี ( Gala Dinner )
ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน การประชุมระดับรัฐมนตรี และการแถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี จากนั้นในเดินทางไปทำพิธีละหมาด ณ มัสยิดคลองม่วง จากนั้นเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนแม่บทและการขนส่งที่ยั่งยืนและมีบูรณาการ รัฐมนตรีเดินทางไปศึกษาดูงาน Site Visit สำหรับรัฐมนตรี ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเขตเทศบาลเมืองเมืองกระบี่ และถ่ายภาพพร้อมกัน ณ ลานประติมากรรมปูดำ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความประทับใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกระบี่ โดยในวันนี้ฝ่ายต้อนรับได้มีการนำเสนอการออกแบบ การต้อนรับที่เน้นอัตลักษณ์ความเป็นพื้นที่ท้องถิ่นและนำเสนอ จุดเด่นของแต่ละพื้นที่เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมทั้งมีเจ้าบ้านที่ดีและอำนวยความสะดวกหน้าที่ผู้ติดตามให้คำแนะนำใน โดยมีการให้ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีการนำพวงมาลัยคล้องมือ การมอบช่อดอกไม้และบรรเลงดนตรี เพลงมาเลเซียและเพลงดนตรีเพลงบรรเลงดนตรีไทย พร้อมทั้งมีการติดช่อดอกไม้ดอกซึ่งนำดอกกล้วยไม้รองเท้านารีเป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ อาทิเช่น การท่องเที่ยวชุมชน การนำเสนอกิจกรรมการท่องเทียวและการกีฬา
การนำเสนอข้อมูลสินค้าชุมชน โดยจะมีเรซองน์ และไกด์ร่วมติดตามและนำเสนอข้อมูลของจังหวัดกระบี่ให้แก่คณะผู้มาเยือนด้วย

** กองบรรณาธิการข่าวรายงาน