นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนทั่วไป  ที่เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น.
นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนทั่วไป  ที่เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์ อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ในช่วงเข้าพรรษา ณ วัดป่าคลอง 11 ตำบล บึงกาสาม อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ฯ