ประจวบคีรีขันธ์-เพื่อไทยประจวบฯเยี่ยมชมอุทยานหว้ากอเตรียมผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คและศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาจังหวัด ดร.ดำเนิน ยาท้วม นักวิชาการอิสระ นายดิเรก จอมทอง และคณะทำงานพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังปัญหาการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มี นายเบญจพล  พาลี ผู้อำนวยการอุทยานฯ นายสินรัตน์  แก้วนิยม ครูชำนาญการ น.ส.วรรณาภรณ์  เจริญยิ่งสุขจินดา ครูผู้ช่วย น.ส.อุไรพร บุษรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นายเบญจพล  พาลี ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ พร้อมฉายวีดิทัศน์แสดงความเป็นมาของอุทยานฯ โดยเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ต่อมาวันที่ 16 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ และวันที่ 3 พฤษภาคม 2533 รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนามว่า อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวันที่ 16 มิถุนายน 2536 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทางอุทยานฯ มีพื้นที่รวม 485 ไร่ แบ่งเป็นโซนต่างๆ ที่ต้องดูแล การมีศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ลักษณะเหมือนที่แห่งนี้ทั้งหมด 20 แห่งทั่วประเทศ ทำให้งบประมาณที่จัดสรรให้กับศูนย์ทั้งหมดมีอยู่อย่างจำกัด ในฐานะที่ตนดูแลศูนย์แห่งนี้ อยากให้ภาครัฐหรือทางจังหวัด พิจารณาส่งเสริมให้เป็นแลนด์มาร์คหรือสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างจริงจัง โดยอาจใช้พื้นที่บางส่วนสร้างท้องฟ้าจำลองและปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบให้สวยงามยิ่งขึ้น เมื่อสำเร็จแล้วคิดว่าจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่นิยมของจังหวัด ต่อไปอย่างแน่นอน

นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ให้ความเห็นว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ทำให้รู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ มีสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ดีมาก อยากให้อุทยานฯ พิจารณาศึกษาขบวนการจัดการภายในให้ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หรือนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติจริงร่วมกัน เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตมีความผูกพันระหว่างกัน แทนการเดินเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็กลับ หากมีโอกาสตนจะนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาฯ โดยอาจตั้งเป็นกระทู้หรือญัตติเพื่อขอให้สภาฯ พิจารณาแผนการพัฒนาอุทยานฯ แห่งนี้ต่อไป ทั้งนี้ขอชมเชยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่สามารถร่วมมือกันบริหารจัดการอุทยานฯ มาจนถึงทุกวันนี้แม้จะได้รับงบประมาณอย่างจำกัดก็ตาม

ด้านนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมและมีโอกาสได้รับฟังแนวคิดการพัฒนาอุทยานฯ ตนเห็นด้วยทั้งหมดกับแนวคิดของผู้อำนวยการฯ ตนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ หากสำเร็จนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้ว อนาคตยังจะพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัย ได้อีกด้วย

หลังการพูดคุยกันประมาณ 2 ชั่วโมง นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ และอดีตส.ส.วิชิต ปลั่งศรีสกุล ได้กล่าวขอบคุณทางอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ที่ได้ให้ข้อมูล ในส่วนของภาคการเมืองในพื้นที่ ตนพร้อมทีมงานพรรคเพื่อไทย ยินดีให้ความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ในการผลักดัน ให้การสนับสนุน พร้อมจะประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเต็มที่เช่นกัน

////////////////////////////////////////////////////////////////

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน