อำเภอน้ำยืน จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทย

แชร์ข่าวนี้

อำเภอน้ำยืน จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทย

วันนี้ 12 ก.ค.62 เวลา 09.30น.นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน มอบหมายให้นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ปฏิบัติราชการแทนเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี นางประยูร ไพรมณี กล่าวรายงานโดย รักษาการปลัดเทศบาลตำบลน้ำยืน ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกายเป็นประเพณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักและส่วนราชการทุกส่วน สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีเทศบาลตำบลน้ำยืนเป็นแม่งานใหญ่

ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ผู้สื่อข่าว อุบลราชธานี รายงาน