ปทุมธานี “ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้จัดการประกวดดาว – เดือน และ Miss Queen Liberal อารยะ ประจำปีการศึกษา 2562

แชร์ข่าวนี้

ปทุมธานี “ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้จัดการประกวดดาว – เดือน และ Miss Queen Liberal อารยะ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2462 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มาเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ประกอบไปด้วย คุณ เค ภัทรพล แก้วสกุณี ดารา/นักแสดงละครสารวัตรใหญ่ช่อง 7สี, Miss Grand สงขลา 2018, Miss Grand นราธิวาส 2017, Mister Star พังงา 2019, Mister Star หนองบัวลำภู 2018 และ Brand ambassador ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รวมถึงผู้สนับสนุนจาก สายการบิน ThaiViet Jet ที่สนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับต่างประเทศ จำนวน 2 รางวัล และภายในประเทศ 2 รางวัล และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ดาวที่ 1. นางสาวบุษญานันท์ จันทร์ใหม่ ชื่อเล่น น้ำพุ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสากล
ดาวที่ 2. นางสาวภัทรมน สมประสงค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสากล ชื่อเล่น เก๋

เดือนที่ 1. นาย สหรัฐ หล้าวิไลย์ ชื่อเล่น คิมหันต์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เดือนที่ 2. นาย นิติพัฒน์ ธีรโชติชาญสิริ ชื่อเล่น ต้า สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร

ดาวเทียมที่ 1. นายอภิสิทธิ์ จันทร์โพธิ์พันธ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร
ดาวเทียมที่ 2. นายชนาธิป นวลดุก สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ดาวเทียมที่ 3. นายเลอสรรค์ บุญคง สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร