“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!จัดประชุมหาแนวทางการปฏิบัติการยุติเรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์!!

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!จัดประชุมหาแนวทางการปฏิบัติการยุติเรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์!!

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.มอบหมายให้ พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการยุติเรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการกำหนดแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ. ขอนแก่น เป็นประธาน มีผู้นำองค์กรและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 อาคารศาลากลาง จว.ขอนแก่น!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!