กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!จัดประชุมร่วมคณะกรรมการปลูกป่ากำหนดพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าและฟื้นฟูป่า!!

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!จัดประชุมร่วมคณะกรรมการปลูกป่ากำหนดพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าและฟื้นฟูป่า!!

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.มอบหมายให้ พ.อ.สมศักดิ์ สงทามะดัน ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.ภาค 2 เป็นผู้แทน ประชุมคณะกรรมการปลูกป่าเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกป่า ฟื้นฟูป่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!