กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23!!

แชร์ข่าวนี้

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23!!

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท) ให้การต้อนรับ พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 พบปะ สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบแนวทางในด้านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและวิชาทั่วไป เพื่อให้ได้นักศึกษาวิชาทหารที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำรองที่ดี มีคุณภาพของกองทัพบก เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ ตลอดไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!