สระบุรี-จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่(มีคลิป) **ชาญวิทย์ คำนวณวุฒิ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

 

วันที่ 9 ก.ค.62 นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ. จังหวัดสระบุรี

ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 904 วปร. ได้กำหนดให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ใน 25 จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนา การแก้ไขปัญหาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้หน่วยงานราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ริเริ่มในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำความดี ด้วยหัวใจ และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มณฑลทหารบกที่ 18 จึงกำหนดจัดกิจกรรมนำร่องขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ส่วนราชการ โดยใช้พื้นที่ไร่ครึ่งบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา ดำเนินการโครงการ

กิจกรรมครั้งนี้ ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎใหม่มาปฏิบัติอย่างจริงจัง จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรม 3 ปลูก 1 ปล่อย ปลูกหญ้าแฝก ปลูกผัก ปลูกหลุมส้มตำ และปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำของแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวณวุฒิ รายงาน