ธกส ประจวบคีรีขันธ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียน ตชด บ้านย่านซื่อ **พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายสิทธิชัย พุทธาภิบาล ผู้จัดการ ธกส.สาขากุยบุรี พร้อมพนักงาน ธกส.จังหวัดประจวบฯ  ร่วมกันมอบทุนจำนวน 50,000 บาท สนับสนุน โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี ร.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ใสฉิม ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ และคณะนักเรียนเป็นผู้รับมอบทุน มีร.ท.จตุรัตน์ สอนพรม หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ทื่ 1210 บ้านย่านซื่อร่วมเป็นสักขีพยาน

จากนั้นทางด้าน ด.ต.อำนาจ สืบสุทธา ครูโรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ และนักเรียน ได้พาคณะเจ้าหน้าที่จาก ธกส.ประจวบคีรีขันธ์ เดินชม สถานที่สำหรับเป็นที่เตรียมวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวัน อาทิ การปลูกข้าวไรท์เบอรี่ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ พันธุ์ไข่ และการเลี้ยงปลาเป็นต้น

สืบเนื่องจาก ธ.ก.ส.ได้ดำเนินโครงการ ทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง กิจกรรมทางการเกษตรในทางปฏิบัติให้แก่นักเรียนเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาจัดทำเป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือนำไปขายเป็นรายได้สมทบทุน แบ่งเบาภาระค่าอาหารกลางวันของผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในอาชีพทางการเกษตร การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ของธนาคาร ในการพัฒนาชนบท เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ธกส. ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงาน

ในปี 2562 นี้เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกธกสจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในชื่อโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมุ่งเน้นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อผลิตอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างยั่งยืน

///////////////////////////////////////////