ประจวบคีรีขันธ์-มอบเงินบริจาคสร้างบ้านให้เด็กหญิงยากจน-บ้านพัง**พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (รอง ผอ.รมน.)จังหวัดประจวบฯ มอบหมายให้ ร.ท.ณัฐดนัย  สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.พื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ส.อ.ไชยา  อยู่ชมบุญ  เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.พื้นที่ อ.สามรัอยยอด ร่วมกับนายกิตติพงศ์  สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี นางณัชาลัคนา  สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาด อำเภอปราณบุรี พ.ต.ท.ภพธร  สีธะหา สวป.สภ.ปราณบุรี นายทรงพล  ศรีแก้ว ปลัด  อบต.หนองตาแต้ม  น.ส.รัชนีกร เยาวมาลย์ ผอ.รร.บ้านวังวน นายพรศักดิ์  อินทร์มี ผช.นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองตาแต้ม นางสาวปาณิสรา ศรีอุทา หัวหน้าฝ้ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.หนองตาแต้ม นางธัญมณฑ์  ตุ้มสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองตาแต้ม นายสุชิน สังข์ทวีสมาชิก สอบต.หมู่ที่ 8 ต.หนองตาแต้ม นายสมบูรณ์  อินทร์จวง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านวังวน ต.หนองตาแต้ม นายธนพงค์  นาคเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านวังวน  พร้อมเจ้าหน้าที่อำเภอปราณบุรี ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือเรื่องที่จะดำเนินการสร้างบ้านให้กับเด็กหญิงกันติชา  ศรีเลิศ อายุ 12 ปี ที่มีฐานะยากจน และบ้านกำลังจะพัง

โดยได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการสร้างบ้านให้ภายในอีก 2 เดือน ในช่วงที่รอการสร้างบ้านก็ได้ให้เด็กหญิงกันติชา  ศรีเลิศ และนางสุมิตรา เกลี้ยงมลทิน ไปอาศัยอยู่แม่ของนางสุมิตราก่อนเพื่อที่จะได้มาเฝ้า

โดยน.ส.รัชนีกร เยาวมาลย์ ผอ.รร.บ้านวังวน กล่าวว่ามีผู้จิตศรัทธาได้โอนเงินเข้ามาในบัญชีบ้างแล้ว เป็นเงินจำนวน 44,247.58 บาท

ทั้งนี้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ว่าที่ รมว.เกษตร ได้มอบเงินให้อีกจำนวน 10,000 บาทโดยนายกิตติพงศ์  สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรีได้เป็นตัวแทนมอบเงินสดให้ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับบริจาคมาจะนำไปซื้ออุปกรณ์และวัสดุในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่  พร้อมทั้งได้มีผู้มีจิตศรัทธามอบอุปกรณ์เพื่อที่จะสร้างบ้านให้กับเด็กหญิงกันติชา ศรีเลิศ เพิ่มเติมอีกด้วย

/////////////////////////////////////////////////

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน