ประจวบคีรีขันธ์-สภ.เมืองประจวบฝึกเข้มความพร้อมท่าพระราชทาน ในหลวง ร.10(มีคลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 4 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ เขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดประจวบ  ได้จัดให้มีการฝึกใช้ท่าแบบพระราชทานเพื่อความคล่องแคล่วและความชำนาญในการใช้จริง ซึ่งท่าดังกล่าวในหลวง รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานให้กับข้าราชการตำรวจ-ทหาร  อาสารักษาดินแดน(อส.) และข้าราชการอีกหลายหน่วยนำมาฝึกใช้ในการทำงาน

โดยมี พันตำรวจโท เอกราช หุ่นงาม รองผู้กำกับฝ่ายปราบปราม สภ.เมืองประจวบ เป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด อาทิ บทที่1 บุคคลท่าอาวุธ เช่น ท่าทำความเคารพ ท่าเรียบอาวุธ ท่ายกอก ท่าพักตามปกติ ท่าพักตามระเบียบ ท่าพักตามสบาย ถ้าพักแถว ท่าเลิกแถว ฯลฯเป็นต้น บทที่ 2 การฝึกแถวชิด เช่น แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ แถวหน้ากระดานแถวเดียวเปิดระยะ  แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิดระยะ ฯลฯ บทที่ 3 ท่ากายบริหารประกอบอาวุธ เช่น ท่าขวางอาวุธหน้า ท่ากระโดดแยกเท้าเวียงปืนเหนือศีรษะ ท่าเหวี่ยงปืนลอดช่องขา ท่าเหวี่ยงปืนทางข้าง ท่าก้มตัวทางข้าง ท่าดันพื้น ฯลฯ เป็นต้น

พันตำรวจโทเอกราช หุ่นงาม รองผู้กำกับฝ่ายปราบปราม สภ.เมืองประจวบ เปิดเผยว่า การฝึกในวันนี้เป็นการฝึกเพื่อความพร้อมเพรียง เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้ท่าแบบพระราชทานให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เมืองประจวบทุกนาย ซึ่งท่าต่างๆได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้พระราชทานให้กับข้าราชการ ทหาร-ตำรวจ นำมาฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำความเคารพผู้บังคับบัญชา หรือ ถวายอารักขาขบวนเสด็จ โดย สภ.เมืองประจวบ จะได้มีการฝึกความพร้อมลักษณะเช่นนี้ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เมืองประจวบเป็นประจำทุกวันพุธ โดยท่าแบบพระราชทานมีหลายท่า ซึ่ง สภ.เมืองประจวบได้รับตำราท่าพระราชทานมาเป็นเล่มหนังสือ ซึ่งจะต้องทยอยฝึกให้กับข้าราชการตำรวจไปเรื่อยๆจนครบทุกท่า โดยหลังจากการฝึกท่าต่างๆในแต่ละวันแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปฝึกซ้อมปฏิบัติเองที่บ้านต่อหน้ากระจก เพื่อจะได้ดูความพร้อมความสวยงามของตนเองเวลาปฏิบัติใช้ท่าแบบต่างๆ ซึ่งการฝึกในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่พร้อมเพรียง และยังไม่เกิดความชำนาญ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกสักระยะ และจะต้องฝึกให้ครบทุกท่าที่ได้รับพระราชทานมา/////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน