ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหินเร่งสำรวจเด็กด้อยโอกาสในจังหวัด-เตรียมพร้อมมอบรถวีลแชร์ต่างประเทศ100คัน(มีคลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 1 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองหัวหิน โดยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  นางบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน สส.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.รัศมี ผลจันทร์ คริสตจักรศิลาเอก สภาคริสตจักรในประเทศไทย กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นำทีมแพทย์-พยาบาลกลุ่มงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลหัวหิน  ลงพื้นที่สำรวจวัดขนาดร่างกาย และความสามารถของเด็กนักเรียน -ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 8 บ้านนาทอง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี ร้อยตรีโกวิทย์ สุขคำ หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบ(คสช.) นำเจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ประจวบฯ พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ และคอยอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม ภายใต้โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการทางการเคลื่อนไหว

ทั้งนี้เพื่อจัดหารถวีลแชร์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากต่างประเทศนำมามอบให้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสะดวกต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียน และคนพิการ-ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดประจวบฯ รวมจำนวน 100 คัน

เมื่อได้รับรถวีลแชร์ และอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวครบตามจำนวนแล้ว จะได้นำมามอบให้เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 40 คัน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 50 คัน ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จำนวน 10 คัน ตามลำดับ โดยจะได้นำเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ มาเป็นประธานในการมอบอีกครั้งตามลำดับต่อไป เมื่อถึงเวลาที่กำหนด///////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน