ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง # นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยกลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมงานกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2562 “กีฬาสร้างเสริมสุขภาพดี

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 14 มิย 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยกลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมงานกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2562

“กีฬาสร้างเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข”  โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาวะที่ดี สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง !