ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 26 เสวนาวิชาการเรื่อง “ การบูรณาการ ร่วมระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้”

แชร์ข่าวนี้

“ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 26 เสวนาวิชาการเรื่อง
“ การบูรณาการ ร่วมระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้”

วันนี้ 14 มิ.ย.62 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 26 เสวนาวิชาการเรื่อง “ การบูรณาการ ร่วมระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้” โดยมี พลตรีชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ พันเอกสุพล จันทร์ผ่อง รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมเป็นประธานในการเสวนา ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ !!

 ข้อมูลข่าวสารโดย:พ.อ.หญิง ณิชนันทน์ ทองพูล รอง ผอ.กปส.สจว.กร.ทบ.พสบ.26ขอขอบคุณ”พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล
รอง ผบก.อก.สตม./พสบ.26!!