กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!ร่วมกับมูลนิธิพระราหู จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และ ถุงยังชีพให้นักเรียน 3 พี่น้องมีฐานะที่ยากจน!!

แชร์ข่าวนี้

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!ร่วมกับมูลนิธิพระราหู จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และ ถุงยังชีพให้นักเรียน 3 พี่น้องมีฐานะที่ยากจน!!

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.โดย พ.อ.กรกานต์. นาเวชวนิชกุล
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ปข.พร้อมด้วย ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวีเจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ปข.พื้นที่ อ.ปราณบุรี,
จ.ส.อ.ไชยา  อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานกกล.รส.จังหวัด ปข.พื้นที่ อ.สามร้อยยอด,จ.ส.อ.สุรศักดิ์ คุณศึกษา
หน.ชุด มว.รส.ที่2 พื้นที่ อ.สามร้อยยอด
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านราชวิถี และครูโรงเรียนบ้านราชวิถี

ได้เข้าร่วมพิธีการมอบทุนการศึกษา และ มอบถุงยังชีพ ให้กับเด็กยากจน จำนวน 3 คน เป็นบุตรของ นาย พงษ์นรินทร์ เรไร ที่โรงเรียนบ้านลาดวิถีหมู่ที่ 5 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
1.ดญ.ฐิการณ์  เรไร นักเรียนชั้น ม.1
2.ดญ.ฐิพร  เรไร นักเรียนชั้น ป.5
3.ดญ.วิภาสินี เรไร. นักเรียนชั้น ป.1

โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ปข เป็นประธานผู้มอบทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 3 ทุน ให้กับเด็กทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นพี่น้องกัน มีฐานะยากจน โดย นส.ณฐอร  ทรงแสง  ครูโรงเรียนบ้านราชวิถี เป็นผู้ดูแล ใช้จ่าย เพื่อที่จะนำไปต่อยอด ในการศึกษา ของเด็กนักเรียนทั้ง 3 คนซึ่งทาง  กอ.รมน.จังหวัด ปข.ได้รับการสนับสนุน ทุนการศึกษา และ ถุงยังชีพ จาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิ พระราหู โครงการ ใจถึงใจ”เพื่อในการดำรงชีวิตและเป็นทุนการศึกษาทั้ง 3 คนต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!