ศรีสะเกษ นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชนอำเภอ ( มีคลิป ) ** ศิริเกษ หมายสุข รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  25662  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ   นายสุพร  ธีรโรจน์ชาลี  นายอำเภอยางชุมน้อย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชนอำเภอยางชุมน้อย ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

โดยมีนายสายันต์  ยมราช  ประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานและนำคณะภาคประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน  มีนายชาญชัย  พลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต  และวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 บรรยายในหัวข้อเรื่อง โมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตและการเฝ้าระวังการทุจริตด้วย

นายชาญชัย  พลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการทุจริตด้วยกรอบ STRONG  เป็นการดำเนินการตามนโยบายของท่านประธาน ป.ป.ช.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังในการป้องกันการทุจริตและมีการขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศ  เพื่อพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมต้านการทุจริต  ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวต่อไปว่า โดยในส่วนของ จ.ศรีสะเกษได้มีการจัดตั้ง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ    ซึ่งมีการดำเนินการตรงนี้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ อ.ยางชุมน้อยมีการอบรมสมาชิก 250 คน และจะมีการยื่นหนังสือให้กับนายอำเภอยางชุมน้อย เพื่อที่นายอำเภอยางชุมน้อยจะได้สานต่อโครงการนี้  เพื่อจะให้ อ.ยางชุมน้อย เป็นอำเภอนำร่องของ จ.ศรีสะเกษ ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษ ว่า งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ ที่ลงมาสู่พื้นที่สู่ประชาชน  อยากให้ช่วยกันดูแลงบประมาณซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน ให้พวกเราช่วยกันเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อประโยชน์ของลูกหลาน และเพื่อให้ จ.ศรีสะเกษปลอดจากการทุจริตต่อไป

** ศิริเกษ  หมายสุข รายงาน