จ. ฉะเชิงเทรา ฯ . ” ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ระดับสำนักงานพัฒนาภาค ประจำปี 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาภาค 3 และภาค 5

แชร์ข่าวนี้

จ. ฉะเชิงเทรา .
“การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ระดับสำนักงานพัฒนาภาค ประจำปี 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาภาค 3 และภาค 5

วันที่ 12 มิย 2562 ผู้สืาอข่าวรายงานว่า # เมื่อวันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ( ศบภ.นทพ. ) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ โดยภาคทฤษฎีได้มีการอบรมในเรื่องของ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ระบบ INSARAG และ USAR TEAN กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการ การค้นหาทางกายภาค ทดสอบเงื่อกเชือก การฝึกปฎิบัติในการใช้เชือกและรอกส่งข้าม ขั้นตอนการปฎิบัติใน RDC และ UCC ภาษาอังกฤษในงานบรรเทาสาธารณภัย การรายงานผลการปฎิบัติงานผ่าน ACU Conference การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยหลักสูตรการฝึก โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ป้องกันภัยจังหวัดเขต 3 และ ครูวิทยากรจากศูนย์ฝึก จากนั้นได้มีการฝึกทฤษฎีการรับส่งทางอากาศยาน เมื่อมีเหตุการณ์รถไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ โดยจำเป็นจะต้องใช้ฮอลิคอปเตอร์ในการโหนตัวลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก พล.ร.2 รอ. และในการฝึกอบรมในครั้งนี้

ได้มีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความชำนาญในเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ โดยฝึกปฎิบัติการทำงานอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และผู้ประสบภัยทางอาคารถล่ม การใช้อุปกรณ์ในการเจาะอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งการฝึกอบรมทั้งหมดที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรักสมัคคีในหมู่คณะ พร้อมเพิ่มทักษะให้กับผู้ฝึกอบรมในการนำไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง และต่อยอดให้สู่มาตราฐานสากล เมื่อมีการร้องขอจากต่างประเทศ

โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวจำนวน 41 นาย โดยท่าน พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผอ.ศบภ.นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศให้กับกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ?????

ภาพ/ข่าว
ทศพร ก้อนแก้ว