ประจวบคีรีขันธ์-ส่งมอบขยะพิษ 4 ตันเข้าสู่กระบวนการทำลาย (มีคลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 12 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมประจวบสามอ่าว  ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน พร้อมทำพิธีส่งมอบของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม และจัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การคัดแยกประเภทขยะ การแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาตินำมาใส่อาหาร เช่น เครื่องอัดกระทงใบตอง นอกจากนี้ยังมีการโชว์สาธิตเตาเผาถ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตถ่านคุณภาพสูง หรือเตาถ่านแบบไร้ควัน อีกทั้งยังได้ทำพิธีส่งมอบขยะของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากชุมชนต่างๆทั้งจังหวัด ประมาณ 4 ตัน ส่งให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อาทิ ทีวีจอแก้ว หลอดไฟ  เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที และแบตเตอรี่ เป็นต้น รวมถึงพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคคลและหน่วยงาน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลชุมชนปลอดขยะระดับจังหวัด และ รางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยให้จบที่ต้นทาง ไม่สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในปี พ.ศ.2562 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Air pollution ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการรณรงค์ให้มีการคัดแยกของเสียอันตรายที่ต้นทางในชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งในปี พ.ศ.2562 จังหวัดประจวบมีปริมาณขยะของเสียอันตรายจากชุมชน อาทิเช่น หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี แบตเตอรี่ และอื่นๆฯลฯ เกิดขึ้นประมาณ 4 ตัน///////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน