ประจวบคีรีขันธ์-ทวงคืน ป่าไม้ร่วมหลายฝ่ายตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกทำสวนยางตามมาตรา 25 กว่า 200 ไร่ **พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันนี้ 12 มิ.ย.62 พ.อ.สมพงษ์ อารีวงษ์ หัวหน้าชุดงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการให้โอวาทและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน เพื่อดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกทำสวนยางพารา  ม.7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.8 (รวมไทย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ม.7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณเนตร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ปข.8 กล่าวรายงาน

โดยมีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการในครั้งนี้รวม 14 หน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าฝ่ายปกครองอำเภอกุยบุรี,เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดยนายชำนาญ สมบัตินิมิตร ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า,เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 17 กรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่ทหารประกอบด้วย กอ.รมน. จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ชุด ศร.พัน 2 ค่ายธนรัชต์ ปราณบุรี , ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านรวมไทย ต.หาดขาม และชุดเฉพาะกิจจงอางศึก , เจ้าหน้าตำรวจจาก สภ.บ้านยางชุม , เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด 145 ปราณบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ปทส.ภาค 7 และบก.ปทส.ปข.,เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี,เจ้าหน้าที่ อบต.หาดขาม อ.กุยบุรี,กำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ หมู่ 7 และ 9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี

โดยวันนี้เป็นการดำเนินการในพื้นที่ตรวจยึดตามนโยบายการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อปลูกยางพารา บริเวณป่าหุบเสลา หมู่ 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เนื้อที่ 200-2-43 ไร่ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 95/2562 ลงวันที่ 29 พ.ค.62  ซึ่งเป็นคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการรื้อถอน พืชผลอาสิน หรือสิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ออกจากที่เกิดเหตุ

//////////////////////////////////////////////////////////////////