” รอง ผกก.จร.สน.หัวหมาก!! เยี่ยม.. เร่งแก้ปัญหาการเดินรถทับเส้นทาง!!

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

รอง ผกก.จร.สน.หัวหมาก!! เยี่ยม.. เร่งแก้ปัญหาการเดินรถทับเส้นทาง!!

พ.ต.ท ยิ่งยศ ฉลาดปรุ รอง ผกก.จร. สน.หัวหมาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเดินรถร่วมบริการ ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประชุมผู้ประกอบการที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการเดินรถเส้นทางเดินรถสายที่ 71 สวนสยาม-วัดธาตุทอง

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม ศปก. สน. หัวหมาก ผู้ประกอบการเดินรถที่เกี่ยวข้อง รับทราบมติที่ประชุม ดังนี้

และห้ามเดินรถ ต.ให้ผู้ประกอบการสายรถนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้และ 1545 ไปกลับรถใต้สะพานคลองแสนแสบได้ 1316 ให้ผู้ประกอบการสาย 1316, 1545 สามารถไปกลับรถที่ซอยหัวหมากได้โดยใช้เส้นทางถนนหัวหมาก ผ่านหน้า ม.เอแบค ออกซอยรามคําแหง 24 เลี้ยวซ้ายถนนหัวหมากซอย 1 เลี้ยวขวากลับรถใต้สะพาน และ กลับมาให้เลี้ยวขวาเข้ารามคำ แหง ซอย 24 รามคำแหง-แยกพระราม 9 ซึ่งคู่กรณีได้ตกลงกันตามที่บันทึกดังกล่าวข้างต้น

ซึ่งถ้ารถสองแถว 1316,1545 ผิดเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้ให้เป็นหน้าที่ของขสมก. เข้าดำเนินการยกเลิกสัญญา และถอนใบอนุญาติ ขส.บ.11ปละให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยไม่มีข้อโต้แย้งอย่างใดทั้งสิ้นทั้งสองฝ่าย

ภาพ/ข่าว สมบัติ ผลกิจ