ยะลา ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตง จัดกิจกรรม “คุยกันเล่น ๆ ยามเช้า” ร่วมกันเล่าเพื่อชาวเบตง พร้อมลงนาม MOU การจัดระเบียบการจราจรและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเบตง ** โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 11มิ.ย. 62  ที่ ร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คุยกันเล่น ๆ ยามเช้า” ร่วมกันเล่าเพื่อชาวเบตง  เพื่อให้ส่วนราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอผลการดำเนินในโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอำเภอเบตง ไปสู่การเป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วม

โดยก่อนการประชุมได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ได้ประกาศเจตนารมย์ “การขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ปี 2562” ของจังหวัดยะลาและการลงนาม MOU การจัดระเบียบการจราจรและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเบตง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีนายอำเภอเบตง นายกเทศมนตรีเมืองเบตงและตัวแทน ผกก.สภ.เบตง ร่วมลงนามในครั้งนี้

** โยธิน  ประชามติรัฐ  รายงาน