จ สระแก้ว. “เกษตรสระแก้ว ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ในกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ปี 2562

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เกษตรสระแก้ว ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ในกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ปี 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 13.00 น ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ส่งมอบบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ในกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยมีนายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอ และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก 9 อำเภอ จำนวน 18 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ การส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกิจการวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด มีการส่งเสริมด้านการตลาด จำเป็นต้องมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้พร้อม ให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร โดยกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเกษตรกร ในจังหวัดสระแก้วมีความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค นับว่าเป็นผลดีต่อกลุ่มผู้ผลิตเป็นอย่างยิ่ง