หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก ออกสำรวจทำข้อมูลชุมชนและแผนที่ประโยชน์ที่ดินชุมชนในลุ่มน้ำย่อย** สุวิมล หกเมฆ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562 นายสราวุธ อุเทนรัตน์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก ได้นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลชุมชนและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในลุ่มน้ำย่อย (watershed profile)  ท้องที่บ้านอ้อย หมู่ 9  ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  และไปร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่า ระดับอำเภอ จำนวน 2 แปลง ในท้องที่ บ้านโล๊ะ ต.สันสลี และบ้านสันขี้เหล็ก ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมี นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานประชุม

** สุวิมล หกเมฆ รายงาน