อุบลราชธานี กฟผ.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561เลือกตังเลขาธิการสมาพันธ์สาขาอุบลราชธานี** กิตติศักดิ์ ประดับศรี รายงาน

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมสำนักงานอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสาขาอุบลราชธานีได้มีการจัดประชุมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561เลือกตังเลขาธิการสมาพันธ์สาขาอุบลราชธานี(สรส.อบ)ที่ห้องประชุมสำนักงานอุบลราชธานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดยมีนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นประธานในการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้นายสำเริง นากระโทกเป็นเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานสาขาอุบลราชธานีชุดที่18โดยมีองค์กรสมาชิกเข้าร่วม 7 องค์กร ได้แก่ สร.กสท สร.รฟท. สร.ทีโอที สร.ปณท. สร.กฟภ.  สร.วิทยุการบิน สร.กฟผ. ( เขื่อนสิรินธร)

ทั้งนี้นาย สำเริง นากระโทก ได้กล่าวกล่าวขอบคุณองค์กรสมาชิกที่ร่วมเข้าประชุม พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีความทุ่มเท สร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ สร้างสรรค์รัฐวิสาหกิจไทยให้เป็นที่พอใจแก่ประชาชน

** กิตติศักดิ์ ประดับศรี รายงาน