มุกดาหาร ทำหมันลิงแสมวัดป่าศาลาวิเวก เพื่อลดประชากรลิงแสม** ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

 

เมื่อวันที่  23 พ.ค. 62  นายสุรเดช  อัครราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสถิตย์  พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เร่งทำหมันลิงแสมตัวผู้และตัวเมีย ที่วัดป่าศิลาวิเวก เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร หลังจากมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความเดือดร้อนให้กับพระภิกษุ สามเณรและชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้วัด จากการออกหาอาหารและทำลายสิ่งของได้รับความเสียหาย

นายสุรเดช อัคราช  กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการการติดตามกลไกและพิจารณาปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 12 จังหวัดของประเทศไทยมีปัญหาเรื่องลิง ต้องดำเนินการอพยพลิงออกจากพื้นที่โดยด่วน จังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งใน 12 จังหวัด ที่ประสบปัญหา การอพยพขั้นแรกก็คือ การทำหมันลิง ตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่อพยพ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ และสัตวแพทย์ ลงมาดำเนินการทำหมันลิง โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้น 100 ตัว ซึ่งทั้งหมด 300 ตัว ซึ่งในปีนี้จะดำเนินการทำหมันลิงก่อน 100 ตัว เพื่อรอการอพยพ

เนื่องจากที่วัดป่าศิลาวิเวก มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของลิง แต่เนื่องจากไม่มีการควบคุมจึงทำให้ลิงแสมดังกล่าวขยายพันธุ์และมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 300 ตัว สร้างความเดือดร้อนแก่พระภิกษุสามเณรที่อาศัยอยู่วัดดังกล่าว และชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณล้อมรอบวัด ลิงแสมที่ออกไปหากินนอกวัดและทำลายทรัพย์สินของประชาชน   ดังนั้น เพื่อควบคุมจำนวนประชากรลิงแสม ไม่ให้มีมากจนเกินไป ตลอดจนป้องกันการเกิดแหล่งเชื้อโรค  ดำเนินการทำหมันลิงแสมที่วัดดังกล่าวเพื่อรอการอพยพต่อไป

** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร รายงาน