ประจวบ- ทม.ประจวบเตรียมจัดแข่งขันประกวดสุดยอดน้ำพริกกะปิ ในงานอาหารพื้นบ้าน ขนมหวานพื้นถิ่น-ไปชิมของอร่อย ที่เมืองสามอ่าว (มีคลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 23 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบ นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองประจวบ เป็นประธานในการจัดประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยไปชิมของอร่อยที่เมืองสามอ่าว “อาหารพื้นบ้าน ขนมหวานพื้นถิ่น”ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริเวณอ่าวประจวบ ด้านหน้าศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองประจวบ ในระหว่างวันศุกร์ที่ 21 และวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายกิตติพัฒน์ สำแดงเดช นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย นางสาวพรกุลรัตน์ มีโชคเจริญกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองประจวบ ผู้แทนสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบ ผู้แทนกองบิน 5 ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนอำเภอเมือง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบ หน่วยงานภาครัฐ -ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่พักโรงแรมต่างๆ เข้าร่วมหารือโดยพร้อมเพียง
ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีการแข่งขันกินอาหารพื้นบ้าน ขนมหวานพื้นถิ่น เช่น จับหลักและขนมต้ม การประกวดฮาวายวัยเก๋าเมืองสามอ่าว การแข่งขันตำน้ำพริกกะปิ เพื่อค้นหาสุดยอดความอร่อยของน้ำพริกกะปิที่อร่อยที่สุดในจังหวัดประจวบ เพื่อเข้ารับรางวัลจากสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก ภูมิภาคต่างๆ รวม 4 ภาค นำสินค้า OTOP และของดีแต่ละภูมิภาคมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเขตจังหวัดประจวบ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวจังหวัดประจวบ เช่น ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า ที่พัก และโรงแรมต่างๆในจังหวัดประจวบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้////////