ประจวบ-เปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยจะกระทำพิธีเปิดพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศพร้อมกับส่วนกลางกรุงเทพมหานคร โดยการรับสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้

ซึ่งในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาจอมราชา พร้อมกันทั่วประเทศ จากนั้นจะเป็นการกล่าวถวายพระพรแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวศาสนาคริสต์ และอิสลาม ตามลำดับ

ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 21.00 น.ของทุกวัน โดยในแต่ละวันจะมีมหรสพต่างๆที่มาจัดแสดง อาทิ นิทรรศการวันวิสาขบูชา  การแสดงเชิดหนังตะลุงจากคณะแก้วสมนึก เสน่ห์ศิลป์ การฉายหนังกลางแปลง เฉลิมพระเกียรติจากอนันต์ภาพยนตร์ และละครชาตรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีอีกวันละ 8 คณะอีกด้วย//////// เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน