พระครูโสภณ พรหมรังษี พร้อมดาราดังช่อง 7 มอบเตียงผู้ป่วยให้ รร.ศรีสังวาลย์ และ รพ.สันทราย ( มีคลิป ) ** ชลดา ติบรรณ์ รายงาน

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีสังวาลย์  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  “พระครูโสภณ พรหมรังษี  เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี เป็นประธานในการมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงเรียนฯ และโรงพยาบาลสันทราย มี นายณัฐพงษ์ พรหมมินทร์ ผู้พิพากษา รองหัวหน้าศาลแขวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้รับมอบ

จากนั้น “ โหน ธนากร ศรีบรรจง ดาราชื่อดังของช่อง 7 สี อาจารย์ชูศรี เชิญยิ้ม อาจารย์โอ๋ เบบี้โจ๊ก พร้อมคณะได้ร่วมกันร้องเพลงและแสดงตลก ให้กับน้องๆ ที่ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนฯ ได้รับชม สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ และผู้มาร่วมพิธี หลังเสร็จสิ้นการแสดง “คณะของพระครูโสภณ พรหมรังษี  และคุณอมรรัตน์ ธราดล ประธานบริษัทเทพอมรรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆ ที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อนเดินทางกลับ…

“  นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์  เผยว่า โรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทั้งนี้ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ17 กันยายน พ.ศ. 2497 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เมื่อ พ.ศ. 2499 งานของมูลนิธิ ฯเริ่มจากการให้บริการสอนหนังสือแก่เด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้อาสาสมัครสอนเป็นแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล ต่อมาเมื่อมีจำนวนเด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอเพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ.2501หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิ ฯในขณะนั้นจึงได้ขอครูจากกองการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยสอน 1 คนในปีนั้นมีจำนวนนักเรียน 17 ถึง 25คน โดยนักเรียนแต่ละคนมีพื้นความรู้ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา

** ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 มูลนิธิ ฯได้ก่อตั้งศูนย์บริการเด็กพิการในที่ราชพัสดุ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิ ฯในปัจจุบัน เพื่อให้บริการที่พัก และเลี้ยงดูเด็กพิการจากต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ในระหว่างรอและรับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

** เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2504 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้มูลนิธิ ฯตั้ง “โรงเรียนสอน เด็กพิการ” ในบริเวณเดียวกับศูนย์บริการเด็กพิการ เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กพิการที่ไม่เคยเรียนหนังสือ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จฯเปิดโรงเรียนในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2508 และพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อ “โรงเรียนศรีสังวาลย์” นับได้ว่ามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวรวมทั้งเด็กพิการทางร่างกายเนื่องจากสมอง(Cerebral Palsy = CP) อย่างครบวงจรทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม และอาชีพโดยศูนย์บริการเด็กพิการ ให้บริการด้านการแพทย์ รวมทั้งที่พัก การเลี้ยงดู เสื้อผ้า อาหาร เครื่องช่วยคนพิการ และกายอุปกรณ์ เป็นต้น พร้อมกับการให้บริการพาเด็กไปรับการตรวจ วินิจฉัยรักษา ผ่าตัด พักฟื้น และบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ส่วนโรงเรียนศรีสังวาลย์ให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการศึกษา สังคม และอาชีพ….

** ชลดา ติบรรณ์ กองบรรณาธิการข่าว รายงาน