ทหารบกเดินหน้าเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย-ผู้พิการยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ ( มีคลิป ) ** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 20 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองประจวบ นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบ นางญาดา เกลี้ยงกลม พยาบาลหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองประจวบ นางฉัตรธิชา หนูน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองประจวบ นางเชอรี่ เพ็ญภินันท์  พยาบาลคลินิกทันตกรรมเทศบาลเมืองประจวบ และเจ้าหน้าที่ทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อยเขตพื้นที่เมืองประจวบ(คสช.) นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิเช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มสะอาด ไข่ไก่ น้ำมันพืช และรถวิลแชร์ที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นายประเสริฐ ชมภูบุตร์ อายุ 77 ปี ณ บ้านเลขที่ 97 ซอยมิตรภาพ ชุมชนหญ้าแก้ว ถนนเลียบทางรถไฟ-ไปคลองวาฬ เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางบุษบา พร้อมเพียงพันธุ์ ประธานชุมชนบ้านหญ้าแก้ว คอยให้การต้อนรับ และนำพาคณะเข้าเยี่ยมเยียนลูกบ้านที่ได้รับความลำบาก

ซึ่งนายประเสริฐ ชมภูบุตร์ หรือลุงเสริฐ วัย 77 ปี ได้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เดินไปไหนมาไหนไม่สะดวกเวลาเดินต้องใช้ไม้ค้ำยันหรือมีคนช่วยประคอง มีฐานะยากจน ไม่สามารถทำงานสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ อาศัยเพียงเงิน สวัสดิการผู้สูงอายุที่ได้จากรัฐบาลเดือนละ 700 บาท เลี้ยงชีพเท่านั้น ไม่ได้รับเบี้ยผู้พิการเนื่องจากถูกวินิจฉัยจากแพทย์ว่ายังไม่ใช่ผู้พิการ 100% จึงไม่ได้รับเบี้ยผู้พิการ โดยได้รับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และปฏิบัติกิจธุระส่วนตัวประจำวัน จากนางเพลิน เสาหงษ์ อายุ 63 ปี ซึ่งเป็นน้องสาว และเป็นโรคปวดเข่า มีอาชีพเก็บของเก่าขายเลี้ยงชีพไปวันๆรวมกับเบี้ยผู้สูงอายุอีกเดือนละ 600 บาท ที่ช่วยกันดูแลชีวิตซึ่งกันและกันยามวัยชรา

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กอ.รมน.จ.ประจวบ) ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว  และคนไข้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ดินโคลนถล่ม และผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งไม่มีบัตรประชาชนให้ได้รับบัตรประชาชนและมีสิทธิประโยชน์จากทางราชการ  รวมถึงช่วยเหลือนักเรียนยากจน เจ็บป่วย

โดยการช่วยประสานงานหน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมปรับปรุงและมอบอุปกรณ์ให้แก่ โรงเรียน วัด มัสยิด การก่อสร้างบ้านเรือน หรือปรับปรุงบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย และบ้านผู้ยากไร้อีกหลายแห่ง โดยเฉพาะการมอบรถเข็นวีลแชร์ที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จำนวน 20 คัน สโมสรไลออนส์หัวหิน จำนวน 1 คัน ชมรมสองล้อใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน สมาคมผู้พิการทางการเคลื่อนไหวสากล จำนวน 18 คัน กลุ่มเพื่อนวังไกลกังวล ปี 23/26 จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น 50 คัน โดยทั้งหมดได้มอบตรงส่งถึงมือให้กับผู้ป่วยยากไร้ถึงที่บ้านทุกราย

** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน