เรือนจำสระแก้ว จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์นักโทษ ที่มีความประพฤติดี 140 คน เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ในการปล่อยตัวในครั้งนี้ มีนายวิทยา เทียนทอง ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ด้วย *ไตรรัตน์ มีวงษ์ รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

 

เมื่อเวลา10.00 น.ของวันที่ 15 พ.ค.62 ที่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีนายนิพันธ์ จำเนียรพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว นายอาทิตย์ เศียรประศรี รอง ผบ.เรือนจำ พ.ต.อ.เสกสรรค์ วัฒนพงษ์ รอง ผบก.ภ.สระแก้ว ให้การต้อนรับ ในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับตนเป็นพลเมืองดี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผวจ.สระแก้ว กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลเหล่านั้นได้กลับมาเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อปรพเทศชาติ ให้ตระหนักถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ในเรือนจำให้มาก

ด้านนายนิพนธ์ จำเนียรพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ผู้ต้องขังและครอบครัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอภัยโทษในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปลดปล่อยให้พึงรำลึกไว้เสมอว่า พระมหากรุณาธิกุลในครั้งนี้ เสมือนได้ให้โอกาสทุกคนเริ่อต้นชีวิตใหม่ ขอให้ตั้งใจ ประพฤติตนอยู่ในความดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ขอให้นำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพสุจริตต่อไป และการปล่อยตัวครั้งนี้ ทางเราก็ได้มีการมอบเงินค่าเดินทางให้กับนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวทุกคนด้วย  ส่วนนายวิทยา เทียนทอง นั้น ก็เป็นนักโทษที่ถูกกักขังคุมประพฤติอยู่ ก็ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการปล่อยตัวในวันนี้ เป็นการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 และได้รับการปล่อยตัวทันที จำนวน 140 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขัง ชาย 113 คน ผู้ต้องขังหญิง 19 คน ผู้กักขังชาย 6 คน ผู้กักขังหญิง 2 คน รวมผู้ต้องโทษทั้งหมดที่ได้รับการปล่อยตัวรวม 140 คน เป็นนักโทษคดีความผิดทั่วไปมีกำหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชทานกฤษฎีกาตามพระราชทานอภัยโทษ ปี 2562 ใช้บังคับ โดยทั้งหมดต้องผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายหลังพ้นโทษและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก….

**ไตรรัตน์ มีวงษ์ รายงาน