ปราจีนบุรี สอจร.เปิดโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน หวังลดอุบัติเหตุ โซนเขตอุตสาหกรรม 304

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

 

เมื่อวันที่  14 พ.ค. 2562 เวลา 9.00 น.ที่ห้องประชุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

 

โดยมี นางสิริรัตน์ คชฤทธิ์  พี่เลี้ยง สอจร.ปราจีนบุรี เป็นผู้ดำเนินการโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ให้กับนิคมอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน จาก 10 โรงงาน และมีหน่วยงาน จาก สำนักงานขนส่งจังหวัด  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงาน ปภ.จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตำรวจภูธร อำเภอศรีมหาโพธิ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการมาตรการองค์กรฯ ในประเด็นความเสี่ยงหลัก เช่นการสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  อำเภอศรีมหาโพธิ  โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ของบุคลากรในองค์กร 100% และมีอัตราการคาดเข็มขัด ในผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ 100%  ระยะเวลาของการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ทีมข่าว นาจานิวส์ รายงาน