สระแก้ว สมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดกิจกรรมโครงการให้เยาวชนและนักเรียนในส่วนภูมิภาคร่วมกัน”เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” สำหรับมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

 

วันที่ 13 พ.ค.62  ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เดินทางลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา ข้าราชการตำรวจ ตามแนวชายแดน จ.สระแก้ว ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงผ้าสำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการ”เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.สระแก้ว ได้มีส่วนร่วมระบายสีและรูปภาพลงบนถุงผ้า สำหรับนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เนื่องจากมีการรณรงค์และงดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในโรงพยาบาลของรัฐในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม อ.เขาฉกรรจ์ อีกด้วย

ทั้งนี้ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า การเปิดโครงการ”เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ คณะแม่บ้าน และเยาวชน ได้ร่วมกันทำโครงการเพ้นท์ถุงผ้าฯ ซึ่งให้สมาชิกแม่บ้านตำรวจกว่า 160 คน มาร่วมกันระบายสี รูปภาพ ลงบนถุงผ้าให้สวยงาม หลังจากนั้นได้นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถทำได้สำเร็จเรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลตำรวจเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อส่วนร่วม และมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อนและอากาศร้อนที่พวกเราประสบอยู่ในปัจจุบัน

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวอีกว่า ดังนั้นสมาคมฯ จึงเห็นว่า หากมีการขยายกิจกรรมไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ก็น่าจะเป็นการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์มากขึ้นไปอีก จึงได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัด จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมนี้ โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ จะเป็นผู้จัดหาถุงผ้าและอุปกรณ์ในการเพ้นท์ภาพหรือระบายสีให้ ซึ่งทางชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 เห็นถึงความสำคัญของนโยบายการจัดกิจกรรมของสมาคมดังกล่าว เพราะเป็นการทำประโยชน์แก่สังคม จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ จังหวัดลพบุรี ราชบุรี และสระแก้ว ซึ่งหลังจากนี้ เมื่อได้ถุงผ้าที่ผ่านการเพ้นท์อย่างสวยงามแล้ว ก็จะมีการนำถุงผ้าเหล่านี้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน