เดินหน้าต่อเนื่องผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในตำบลห้วยทราย

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ชาวบ้านหนองจับไก่ ม.13 ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความเดือดร้อน แหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการใช้ในหมู่บ้าน ทำให้ทางด้านนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล พร้อมทีมงานจากศูนย์ประสานงานของพรรค ได้ลงพื้นที่ตำบลห้วยทรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวทางผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ โดยช่วงเช้า 11.00 น. ได้เดินทางพร้อมนายปัญญา ศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  เพื่อ ไปดูแหล่งต้นน้ำที่เขื่อนถ้ำหมี หรืออ่างเก็บน้ำบ้านหุบไผ่ หมู่ 6 ต.ห้วยทราย ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำสะอาดจากเทือกเขาตะเนาศรี สร้างเสร็จเมื่อปี 2557 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งน้ำสำคัญเพื่อการเกษตรและการอุปโภคของประชาชนในหมู่ที่ 3 บ้านวังมะเดื่อ และหมู่ 6 บ้านหุบไผ่ ทั้งนี้นายวิชิต มีความเห็นว่าหากมีการปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านหุบไผ่แห่งนี้ ให้มีความแข็งแรงและเพิ่มขนาดความจุเพื่อกักเก็บน้ำให้มากขึ้นได้ จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ อย่างไรก็ตามจะต้องนำข้อมูลไปปรึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อผลักดันการพัฒนาแล่งน้ำแห่งนี้ต่อไป

จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่หมู่ 4 บ้านสองกะลอน เพื่อเยี่ยมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนแหล่งน้ำที่บ้านของนายสมคิด และนางพรทิพย์ ดาวสุข เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลัก จากการรับฟังทราบว่าในหมู่บ้านสองกะลอนและหมู่บ้านใกล้เคียง ยังมีเกษตรกรอีกหลายครัวเรือนต่างประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ที่ผ่านมาได้ร่วมแรงระหว่างชาวบ้านขุดสระขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้กันเอง แต่ก็จะมีน้ำใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นต้องหาซื้อน้ำมาเพื่อการอุปโภคและเลี้ยงสัตว์ เป็นเช่นนี้มาหลายปีแล้วจึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเสียที

ต่อมาช่วงเย็นคณะของนายวิชิต ได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมหมู่บ้าน ของประชาชนจากหมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ หมู่ 10 บ้านหัวโก และหมู่ 12 บ้านเกตุคู่ รวม จำนวนกว่า 100 คน ณ ศาลา อพป.หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมได้มีตัวแทนจากหลายหมู่บ้านยกมือแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ของตัวเองรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตรกรรม โดยขอให้ทางนายวิชิต ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งนายวิชิต รับปากว่า สิ่งที่ตนและทีมงานพรรคเพื่อไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อหาข้อมูลมาทั้งหมดนั้น ตนและนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ส.ส.เขต 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย จะร่วมทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างจริงจังเสียที

*พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน*