ศรีสะเกษ 105 พระนวกะธรรมยาตราจากวัดไพรพัฒนาสู่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ( มีคลิป )** ศิริเกษ หมายสุข / รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา  อำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายอรรถพล  อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เปิดเผยว่า  ตนได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมธรรมยาตราจากวัดไพรพัฒนาสู่วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามพระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 2-16  พฤษภาคม 2562  โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และพระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระนวกะเข้าร่วมกิจกรรมธรรมยาตราจากวัดไพรพัฒนาสู่วัดเจียงอี ศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จำนวน 105 รูป

พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า พระนวกะที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทตามโครงการนี้จะได้มีโอกาสรับการศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 10 และเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี มีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จะศึกษาพระธรรม และจำวัดที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ  ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี  ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   เพื่อให้ข้าราชการ  พุทธศาสนิกชนและประชาชน  ได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาต่อไป

** ศิริเกษ  หมายสุข / รายงาน