ในหลวง ร.10 พระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร แก่ประธานชมรม อสม.จังหวัดสระแก้ว** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561 เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัล ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทั้งหมด 5 สาขา ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสระแก้ว นาย พัฒนา พรมเผ่า ประธาน ชมรม อสม.จังหวัดสระแก้ว เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร สาขา นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน นักการสาธารณสุขดีเด่น 6 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล “ชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2561

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร โพสต์รูปภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sukhum Karnchanapimai ว่า มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำนักการสาธารณสุขดีเด่น ปี 2561 จำนวน 6 ท่าน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิฯ ดำเนินการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร เพื่อสร้างคุณค่า อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจ สำหรับผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุข โดยคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อรับรางวัลใน 5 ประเภท โดยปี 2561 ผลการคัดเลือก มีดังนี้ 1.นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหาร ได้แก่ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานผู้บริหารบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2.นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการ ได้แก่ รศ.บัณฑิต ถิ่นคำรพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการ ได้แก่ ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชน ได้แก่ นพ.อุทัย จินดาพล ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และ5.นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชน ได้แก่ นายพัฒนา พรมเผ่า ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จ.สระแก้ว ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท และใบประกาศเกียรติคุณ

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน