แม่ทัพภาคที่ 4 นำทีมลงพื้นที่ประชุม สำรวจสถานที่เตรียมจัด “THAI FIGHT เบตง” คืนความสุข กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวชายแดนใต้** โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานนำคณะลงพื้นที่เบตง ประชุมเตรียมการพร้อมสำรวจสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FLIGHT เบตง ” ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. คณะผู้จัดการแข่งขัน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

การจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FLIGHT เบตง ” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนานนนี้ เวลา 18.00 เป็นต้นไป โดยจะใช้ สนามกีฬากลาง อ.เบตง จ.ยะลา เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริม กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองเบตง  ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันการท่องเที่ยวในพื้นที่เบตงกำลังได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

การจัดการแข่งขัน “THAI FLIGHT เบตง” ในครั้งนี้ ถือเป็นการคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะทำให้ เมืองเบตง จ.ยะลาเป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้เห็นศักยภาพของการเป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และความเป็นอัตลักษณ์ทางศาสนา และวัฒนธรรม

** ภาพ/ข่าว  โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง  จ.ยะลา รายงาน