ประจวบคีรีขันธ์ สหวิริยาเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีชุบสี ป้อนตลาดในประเทศ ** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 เม.ย.62 ที่หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีชุบสี ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลของการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ประเด็นข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานของโครงการให้ครอบคลุม เพื่อให้การพัฒนาสามารถดำเนินควบคู่กับความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่ ต.ธงชัย ต.กำเนินนพคุณ ต.พงศ์ประศาสตร์ และ ต.แม่รำพึง รวมประมาณ 600 คน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและร่วมพิจารณาผลกระทบต่างๆ โดยมีทหารชุดรักษาความสงบ รส.ที่ 1 บางสะพาน ตร.ภูธรบางสะพาน และ เจ้าหน้าที่ อส.ฝ่ายปกครอง ตชด.147 เข้าร่วมสังเกตการณ์

นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเหล็กปลายน้ำ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI กล่าวว่า บริษัทฯเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีนโยบายในการพิจารณาลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จึงมีแผนที่จะพัฒนาโครงการแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีชุบสีขึ้น ตั้งอยู่ภายในรั้วของบริษัทฯ บนเนื้อที่ 54 ไร่ มีกำลังการผลิต 150,000 ตัน/ปี หรือประมาณ 450 ตัน ต่อวัน เพื่อเป็นการต่อยอดการใช้งานสินค้าของบริษัทฯ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า รวมถึงลดปริมาณการนำเข้า ซึ่งจะต้องจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการ

โดยมี บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จึงดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอขอบเขตและแนวทางในการศึกษาและจัดทำความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังประเด็นข้อห่วงกังวล ข้อห่วงใยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

ส่วนข้อกังวลของชาวบ้าน  ในเรื่องการถมดินของโครงการว่าจะขวางทางน้ำหรือไม่ ทางบริษัทได้ชี้แจงว่า การก่อสร้างโครงการอยู่ภายในรั้วของโรงงานเดิมซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องขวางทางน้ำ นอกจากนี้ได้ขอให้ทางบริษัทฯดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น เช่นการจ้างแรงงานในเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้น การดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาฯรับที่จะนำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการต่อไป

** ณัฐธภพ พันสาย   รายงาน