สระแก้ว แถลงข่าวเตรียมจัดงานวิชาการกัญชารักษาโรค** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

สภากัญชาจังหวัดสระแก้ว ประชุมสมาชิกเตรียมจัดงานวันกัญชาสระแก้ว 27 เมย.62 ณ สมาคมชาวไร่อ้อย อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็นจังหวัดแรกในภาคตะวันออก

เมื่อเวลา 10.30 น.ของ วันที่ 20 เมย.62 ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายกิตติพันธ์ ไพศาลโชตธน ประธานสภากัญชาหวัดสระแก้ว เป็นประธานจัดประชุมสมาชิกและแถลงข่าวชี้แจงข้อกำหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติของการรวมตัวเพื่อขับเคลื่อน กัญชา ให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รับสมัครสมาชิกทุกอำเภอแล้ว 700 คน

นายกิตติพันธ์ ไพศาลโชตธน ประธานสภากัญชาหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้ว เตรียมจัดงาน เสวนาเชิงวิชาการกัญชาโลก ย้อนรอยเส้นทางกัญชาไทย ด้วยสภากัญชาแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อสนับสนุนการปลูกกัญชา เป็นการสนับสนุนการแปรรูปเป็นยาในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติ เพื่อเป็นการส่งออกเป็นยารักษานำเงินตราเข้าสู่ประเทศโดยถูกต้องและเคารพต่อกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คัดค้านการผูกขาด กัญชาไทยทั้งระบบที่จะมีผลต่อส่วนใหญ่ของประเทศ สภาเป็นที่รวมของประชาชนชาวไทยในการรักษาไว้ซึ่งพืชสมุนไพรกัญชาอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในทุกมิติ เพื่อกัญชาไทยตำรับยาไทยสู่ ยั่งยืน ในการรักษาไว้ซึ่งพืชสมุนไพรดังกล่าว

ประธานสภากัญชาจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยต่อว่า กัญชาไทย สายพันธ์หางกระรอก หรือที่ ต่างประเทศรู้จักกันในชื่อ Thai stick ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ติดหนึ่งในห้าสายพันธุ์ ที่ดีที่สุดในโลก  ด้วยภูมิอากาศ ความชื้น ดินและแสงแดด ที่เหมาะสม จึงทำให้เป็นสายพันธุ์ที่มีค่า THC หรือสารที่มีคุณประโยชน์ ในทางรักษาสูงที่สุด กว่าทุกๆ สายพันธุ์บนโลกใบนี้ อีกทั้งยังเป็น “สายพันธุ์แท้ดั้งเดิม”ที่มีขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  มาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนที่จะถูกกำหนดให้เป็นสิ่งเสพติด ถึงวันนี้การลักลอบปลูก  ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่เชื่อว่า สักวันถ้ากฎหมายเปิดกว้างมากขึ้นและมองเห็นประโยชน์ของกัญชา ในทางรักษาโรค  เชื่อว่า  พืชสมุนไพรตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจของไทย ที่จะมีมูลค่าทางการค้า  ไม่แพ้โสมเกาหลีหรือถังเช่าของจีน และที่สำคัญ กัญชาจะเป็นสมบัติของคนไทย ทุกๆ คน สืบต่อไปจนถึงรุ่นลูกหลาน”

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พันธุ์กัญชาพื้นเมือง “พันธุ์หางกระรอก”ซึ่งเคยเป็นพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดในโลก ให้ความรู้เชิงวิชาการ กระบวนการผลิตกัญชา ตั้งแต่ เมล็ดจนเสร็จเป็นยา สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่ม SMEเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา  ชาวสวน พ่อค้า ประชาชน ภาค เอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ตามนโยบายรัฐบาล และส่งเสริมกิจการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์ทางเลือก หมอพื้นบ้าน ผลิตตำรายาสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของกัญชา ส่งขายตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน