ปชส.สระแก้ว เยี่ยมจุดตรวจหลักให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศสงกรานต์ 2562 ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 16 เมษายน 2562 “  นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์สระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านจังหวัดสระแก้ว ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับมอบหมายในพื้นที่ 2 อำเภอ อ.เขาฉกรรจ์ และ อ.เมืองสระแก้ว รวม 6 จุด พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน2562

ซึ่งจังหวัดสระแก้วมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ในจุดตรวจหลัก 26 จุดตรวจ รวมทั้งด่านชุมชน หมู่บ้านพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้มีความเสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน เพื่อความสุขของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในช่วง 10 เมษายน2562 ถึงวันที่ 18เมษายน 2562 รวม9 วัน และ  บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์2562ของจังหวัดสระแก้วในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่จะเล่นน้ำในหมู่บ้าน ชุมชนของตน อย่าเป็นระเบียบทำให้ถนนสายหลักของจังหวัดสระแก้วโล่ง ในการเรียกตรวจตามมาตรการหลัก 10,209 คันถูกดำเนินคดี 46 คัน และการเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จำนวน 2,992 ราย สะสม 11,532 ราย ถูกดำเนินคดี จำนวน 46 ราย สะสม 623 ราย

โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา และ ขับรถด้วยความเร็ว ถนนที่เกิดสาเหตุมากที่สุดคือสายรองได้แก่ถนน อบต.หมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ขอประชาสัมพันธ์ เมาแล้วขอให้อยู่ในพื้นที่ เมาอย่าขับ อาจถูกจับและยึดรถ ใช้รถใช้ถนนและเดินทางโดยสวัสดิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน