สระแก้ว ชาวบ้านทับพริกจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ชาวบ้านทับพริก ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จัดกิจกรรมประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อมต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์

เช้าของวันนี้( 15 เม.ย.62 )  ร.ต.อ. ศาสวรรษ เอี่ยมสะอาด รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี นำพี่น้อง ญาติผู้ใหญ่ จัดกิจกรรมวันครอบครัว เพื่อรดน้ำดำหัวขอขมา ผู้ใหญ่และขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งจะมีพิธีรดน้ำดำหัวในพิธีกรรม โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเพื่อเป็นการชำระสะสาง สิ่งอันเป็นอัปมงคลในชีวิตให้หมดไป ด้วยการรดน้ำดำหัวเป็นประเพณีอันดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดเป็นเวลายาวนาน

ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือการรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม เป็นประเพณีรดนำดำหัวปีใหม่ของไทยในระหว่าง วันที่ 13- 15 เดือนเมษายนของทุกปีเนื่องในวันสงกรานต์ ส่วนใหญ่จะกระทำกันในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ เพียงวันเดียวหรือวันเถลิงศกนั่นเอง

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน